Naar inhoud

Vast bureau

Vast Bureau - Foto: Geert Van Eetvelde

Het vast bureau heeft het dagelijks bestuur van het OCMW in handen. Vanaf 2019 nemen de leden van het college van burgemeester en schepenen meteen ook de verantwoordelijkheden van het vast bureau van het OCMW op zich. Dit uitvoerende orgaan is immers wat taken betreft heel vergelijkbaar met het college. De beslissingen die het vast bureau neemt, hebben echter wel betrekking op de werking, het personeel en de financiën van het OCMW. 

De leden vergaderen één keer per week. De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen worden meteen gevolgd door de vergadering van het vast bureau. De vergaderingen zijn niet openbaar.Van elke vergadering wordt na afloop wel een besluitenlijst bekendgemaakt. Daarop lees je per vergadering welke punten behandeld werden, met telkens een beknopte samenvatting.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

overzichtslijst