Naar inhoud

Sociale dienst woonzorgcentrum (= rustoord) & serviceflats

De sociale dienst helpt jou, als bewoner van het rustoord of een serviceflat, bij:
- de opname in het woonzorgcentrum of serviceflat
- algemeen maatschappelijk werk
- begeleiding bij psychosociale problemen

Daarnaast houdt de sociale dienst zich bezig met alles wat senioren aanbelangt:
- huisbezoekenteam
- pensioenen
- problemen rond huisvesting voor bejaarden
- zorgverzekering
- overleg met seniorenorganisaties
- coördinatie mantelzorg
- inspraak senioren
- organisatie informatiebijeenkomsten
- enzovoort

Contactgegevens:
Team Thuis- en Ouderenzorg
Telefoon: 014 60 05 40