Naar inhoud

Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn - Foto: Geert Van Eetvelde

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Vanaf 2019 zijn de gemeenteraadsleden meteen ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De zaken waarover de raad beslist, zijn immers in grote lijnen vergelijkbaar met die van de gemeenteraad, maar dan van toepassing op het OCMW-bestuur. De voorzitter van de gemeenteraad is ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn moeten minstens tien keer per jaar vergaderen. In Beerse is dat doorgaans elke maand, behalve in juli. Indien noodzakelijk kunnen ze ook vaker samengeroepen worden. Omdat de leden van beide raden dezelfde zijn, worden de vergaderingen aansluitend op elkaar gehouden. 

De vergaderingen zijn openbaar, behalve als het gaat om aangelegenheden in de persoonlijke levenssfeer. De agenda, het verslag en audio-opnamen kan je steeds terugvinden op de website. 

 

overzichtslijst