Naar inhoud

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door een Raad van Maatschappelijk Welzijn.
De leden van de Raad worden verkozen door de gemeenteraadsleden. Het aantal staat in verhouding met het bevolkingscijfer.
De OCMW-Raad in Beerse telt 11 leden. De voorzitter wordt aangeduid via een voordrachtsakte.

De Raad vergadert ten minste 1 keer per maand, telkens op de 3de dinsdag van de maand. Je bent steeds welkom op het openbaar gedeelte van de zitting.

Deze dienst van A tot Z