Naar inhoud

Ziekteverzekering

Als je je pensioen aanvraagt, hoef je niets voor de ziekteverzekering te doen. De pensioendienst stuurt je pensioenattest automatisch door naar het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het RIZIV licht je ziekenfonds in. Deze wijzigt je statuut naar gepensioneerde en voert ineens een inkomensonderzoek uit om na te gaan of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.

Overzicht