Naar inhoud

Pensioenen

De belangrijkste bron van inkomsten van de meeste senioren, is het pensioen. In België bestaan er drie grote pensioenpijlers: het stelsel van de werknemers, van de zelfstandigen en van de openbare diensten. Heel wat mensen hebben een gemengde loopbaan, zij kunnen dan een pensioen ontvangen vanuit meerdere stelsels.

Overzicht