Naar inhoud

Memorandum + Addendum 2012

Logo seniorenraad

Het aantal ouderen in Vlaanderen stijgt: dat weet iedereen. Lokaal kent de vergrijzing verschillen, maar het is duidelijk dat mensen in een betere gezondheid verkeren en langer leven. Één op vier Vlamingen is ouder dan zestig. Over enkele jaren zal dat één op drie zijn. Hoog tijd dus om te investeren in een breed gedragen ouderenbeleid!

Met de leeftijd wordt ook de actieradius van mensen kleiner. Men wordt sterker afhankelijk van wat de lokale omgeving al dan niet aanbiedt en van de toegankelijkheid van dit aanbod. Hoewel de noden en wensen van de oudere bevolking op verschillende domeinen gelijk kunnen lopen met die van de andere leeftijdsgroepen, vraagt de vaak specifieke situatie van ouderen op een aantal punten een eigen aanpak.

Hoewel onze seniorenraad nog geen jaar actief is, achten we het toch nodig om goede en concrete afspraken te maken met het nieuwe bestuur. Daarom leggen we dit memorandum voor hen op tafel waarin de seniorenraad enkele concrete punten naar voor brengt. We hopen dat hier de volgende 6 jaar werk van gemaakt wordt. Een goede en vruchtbare samenwerking met het nieuwe bestuur is onontbeerlijk om tot resultaten te komen.

We leggen hiermee fundamenten om een toekomstgericht ouderenbeleid te voeren. Het is zeer belangrijk dat bij elke beleidsbeslissing wordt stil gestaan bij de gevolgen voor de oudere bevolking. Daarbij is het toepassen van een “ouderentoets” bij beslissingen is een eerste stap.
Bovendien is regelmatig contact een noodzaak, zodat de seniorenraad als partner betrokken wordt bij de beleidsvoering of bij beleidsbeslissingen. De mogelijkheid om onopgeloste of geparkeerde zaken terug op de agenda te plaatsen moet kunnen om zo te vermijden dat zaken in de politieke vergeetput belanden.

De suggesties in dit memorandum zijn stappen naar een ouderenvriendelijke gemeente. Belangrijk blijft de goede communicatie tussen het bestuur en de seniorenraad.