Naar inhoud

UiTpas Kansentarief

De UiTpas Kansentarief is een kaart waarmee je 80% korting krijgt bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten. De vermindering geldt voor inwoners van Beerse, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout en Vosselaar.

Personen die de verhoogde tegemoetkoming genieten bij het ziekenfonds komen in aanmerking voor een UiTpas Kansentarief.
Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en betalen bijgevolg minder voor gezondheidszorg. Daarnaast genieten ze nog andere financiële voordelen. De code onderaan op  het klevertje van het ziekenfonds eindigt dan op een 1.

Indien dit niet het geval is doen wij een financieel onderzoek. De persoon of het gezin dat een kansenpas wenst aan te vragen dient zijn bankrekeninguittreksels van de laatste 3 maanden voor te leggen (zowel zichtrekening als spaarrekening).

Indien persoon of het gezin een inkomen uit arbeid geniet dienen ze eveneens de loonfiches van de laatste 3 maanden voor te leggen.

Personen met schuldenoverlast dienen hier bewijzen van voor te leggen (attest schuldbemiddelaar, brieven in verband met schulden, …).

Je neemt dus best de volgende documenten mee:
> identiteitskaart
> attest verhoogde tegemoetkoming
> indien je verhoogde tegemoetkoming niet geniet: bankrekeninguittreksels laatste 3 maanden (zichtrekening en spaarrekening) en loonfiches laatste 3 maanden (indien je hier over beschikt).

Voor meer informatie of een aanvraag voor een UiTpas Kansentarief kan je altijd terecht op het spreekuur van de sociale dienst.