Naar inhoud

De presentatie van Leo Sneyders, voorzitter

Hier vind je de presentatie die Leo voorstelde op de algemene vergadering. Hij vertelt wat de seniorenraad deed in het afgelopen jaar en vat kort de antwoorden van de politieke partijen samen.