Naar inhoud

Ergo

Annelies Stessens - Ergotherapeute

De ergotherapeute is verantwoordelijk voor de ergotherapeutische uitbouw van de zorgverlening, voor elke bewoner in het bijzonder en voor de groep in zijn geheel. Haar dienstverlening zal bestaat erin de aanwezige mogelijkheden bij elke bewoner te ontdekken en te stimuleren, teneinde de zelfredzaamheid in de hoogst mogelijke mate te bevorderen.

Het takenpakket van de ergotherapeute bestaat uit:

1. Fysieke revalidatie: Aanleren en heraanleren van verloren gegane bewegingen, door gebruik te maken van zinvolle activiteiten en doelgerichte oefeningen.

2. ADL: Aanleren en heraanleren van activiteiten uit het dagelijkse leven zoals wassen, aankleden, eten en zich verplaatsen.

3. Hulpmiddelen: De ergotherapeute is verantwoordelijk voor de bestudering, bestelling, aanschaf en gebruik van individuele hulpmiddelen (uitgezonderd rolstoelen). Deze hulpmiddelen worden ingeoefend met de bewoner en op regelmatige tijdstippen opnieuw geëvalueerd.

4. Geheugentraining: Via cognitieve training of ROT (realiteits-oriënterende training) kan de ergotherapeute in groep of individueel de resterende mogelijkheden benutten, het proces van geestelijke achteruitgang afremmen en het zelf beslissen en kiezen aanmoedigen.

5. Bewegingsoefeningen: Het doel van deze oefeningen is het ondersteunen van de algemeen lichamelijke toestand, het ondersteunen van de ADL (oefenen van bepaalde bewegingen is nodig bij bv. Wassen) en het ondersteunen van de oriëntatietraining.

6. Snoezelen: Snoezelen kan bruikbaar zijn bij diep-demente bewoners in de fase van het verzonken-ik. Snoezelen is erop gericht de zintuiglijke waarnemingen en ervaringen door middel van licht, geluid, geur, smaak en betasten, positief te beïnvloeden. De bedoeling is bij de bewoner aantrekkelijke gewaarwordingen te realiseren door het aanreiken van allerlei prikkels. Snoezelen kan een prettig gevoel geven, een warme ontmoeting tot stand brengen, rust brengen en contacten stimuleren. Vaak wordt snoezelen gecombineerd met relaxatie. Deze interventies zijn eenvoudig onder te brengen onder de noemer van liefdevolle warmmenselijke aanwezigheid.

7. Administratie: Invullen van de ergotherapeutische informatie in het integrale bewonersdossier.

8. Samenwerking met animatieteam.

We gaan er vanuit dat vele bewoners nog een groot aantal mogelijkheden hebben die dienen gebruikt te worden. De ergotherapeute leert onze bewoners deze mogelijkheden ontdekken of herontdekken en gebruiken en beoogt voornamelijk een verhoogde zelfstandigheid, wat resulteert in een verhoogde zelfwaarde.