Naar inhoud

Dienst vluchtelingen - interessante links

- CGVS: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen;
- CIRE: Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers, Waalse tegenhanger van Vluchtelingenwerk Vlaanderen;
- de8: Antwerps minderhedencentrum;
- Fedasil: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers;
- Huis van het Nederlands: Wil je Nederlands leren, kom naar het Huis van het Nederlands;
- IOM: International Organization for Migration, hier kan je onder andere terecht voor vrijwillige terugkeer;
- Medimmigrant: Medisch steunpunt mensen zonder papieren;
- OKAN: Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers;
- Prisma vzw: werkt aan een samenleving die positief omgaat met diversiteit en waarin etnisch-culturele minderheden volwaardig deelnemen aan het maatschappelijke leven;
- Vluchtelingenwerk Vlaanderen: onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers verdedigt;
- Vreemdelingenrecht: Wegwijs in het vreemdelingenrecht.