Naar inhoud

Ispahan vzw

Wat: Ispahan is een vzw die de palliatieve thuiszorg in het arrondissement Turnhout wil bevorderen. De vzw Ispahan biedt praktische, emotionele en psychosociale bijstand aan de terminale patiënt en zijn familie. Zo maakt vzw Ispahan het mogelijk dat patiënten thuis op een menswaardige manier kunnen sterven.
   
Palliatieve verpleegkundigen: De lichamelijke verzorging wordt gedaan door de bestaande thuisverpleegkundigen (Wit-gele Kruis, zelfstandig verpleegkundigen,...).
De palliatieve verpleegkundige gaat dus zelf geen klassieke verzorging uitvoeren, maar zal wel een aanvulling zijn door het overdragen van kennis en vaardigheden met betrekking tot pijn- en symptoomcontrole, emotionele en spirituele begeleiding, resocialisering en coördinatie.
   
 Vrijwilligers: Vaak ondervindt de zieke en/of zijn omgeving nood aan ondersteuning. Vrijwilligers kunnen hierbij helpen. Zij nemen geen taken over van professionele hulpverleners. Ze bieden aanvullende hulp. Concreet betekent dit dat zij de patiënt en de familieleden ondersteunen op emotioneel, psychosociaal, spiritueel en/of praktisch vlak. De invulling van de taken varieert naargelang de situatie, afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt en binnen de mogelijkheden van de vrijwilliger.
   
Meer info: Ispahan vzw
Paterstraat 85 - 2300 Turnhout
Tel.: 014 42 66 02
E-mail: ispahan@ispahan.be
Website: www.ispahan.be