Naar inhoud

Zorgverlof en zorgkrediet

Zorgverlof kan je opnemen om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen.

Meer info: bij je werkgever, ziekenfonds of:
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Spoorwegstraat 24 - 2300 Turnhout
Tel.: 014 44 30 90 - Fax: 014 44 30 95 


De Vlaamse overheid kent onder bepaalde voorwaarden een bijkomende aanmoedigingspremie voor het zorgkrediet toe. Die premie komt bovenop de onderbrekingsuitkering die RVA uitbetaalt.

Meer info: bij je werkgever of:
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Dienst Aanmoedigingspremies en Sociale Promotie
Koning AlbertII-laan 35 bus 21 - 1030 Brussel
Tel.: 1700(gratis nummer - van 9.00 tot 19.00 uur) - Fax: 02-553 44 22
E-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be