Naar inhoud

Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO)

Deze dienst richt zich naar situaties van mis(be)handeling in de thuissituatie. Ze geven informatie en advies aan hulpverleners die met de problematiek worden geconfronteerd.

Daarnaast bieden ze ook vorming aan. Burgers (familieleden, buren, …) die zich zorgen maken over een oudere of slachtoffers zelf kunnen terecht bij 1712, hulplijn voor misbruik, geweld en kindermishandeling. (www.1712.be)

Adres :      Grotenbergestraat 24-26

                 9620 Zottegem

Telefoon :  078/15 15 70

Website :   www.ouderenmisbehandeling.be

Email:        ouderen@cawoostvlaanderen.be