Naar inhoud

Gezondheidsraad

De gezondheidscoördinator voorziet de afstemming en uitvoering van de verschillende gezondheidspromotiecampagnes die, op advies van de Gezondheidsraad Beerse, zijn goedgekeurd door het schepencollege. Hij ondersteunt ook de werking van de Gezondheidsraad Beerse. Voor meer informatie klik hier.