Naar inhoud

Ziekenhuis

Begeleiding bij ontslag

Als je na de ziekenhuisopname nog hulp en verzorging nodig hebt, dan kan je een beroep doen op de sociale dienst van het ziekenhuis. Zij begeleiden de patiënt en bereiden samen met de familie en de thuiszorgdiensten het ontslag voor.

De sociale dienst vervult een brugfunctie tussen de zorg in het ziekenhuis en de thuiszorg.