Naar inhoud

Zorgverzekering

Wat: Het is een verplichte verzekering waarvoor je jaarlijks € 25 bijdraagt (€ 10 indien verhoogde tegemoetkoming) 
   
Wie: Verplichte aansluiting vanaf 26 jaar.

Zwaar zorgbehoevende personen kunnen een financiële tussenkomst krijgen bij niet-medische hulp, dienstverlening of mantelzorg.
   
Aanvraag: Een aanvraag tot tegemoetkoming kan je aanvragen bij een zorgkas. Een zorgkas staat in voor de dagelijkse werking van de zorgverzekering. Ze worden opgericht door een ziekenfonds of een verzekeringsmaatschappij en zijn erkend door de Vlaamse Overheid.
   
Voordelen: € 130/maand (met ingang van 1-3-2009) voor mantel- en thuiszorg
€ 130/maand voor residentiële zorg
Meer info: bij je ziekenfonds
of
Vlaamse Zorgkas - Koning AlbertII-laan 35 bus 36 - 1030 Brussel
Tel. 02 553 45 90 - Fax 02 553 45 95
E-mail: info@vlaamsezorgkas.be
of neem een kijkje op de website van de Vlaamse Zorgkas.