Naar inhoud

Parkeerkaart voor personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)

Wat: geeft de houder het recht om te parkeren op plaatsen die bestemd zijn voor minder mobiele personen en om onbeperkt te parkeren binnen de blauwe zone.
   
Aanvraag: De aanvraag gebeurt via de sociale dienst van het OCMW bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal personen met een handicap.
   
Meer info: Informeer bij de sociale dienst van het OCMW of neem een kijkje op de website van de Directie-generaal personen met een handicap.