Naar inhoud

De verblijfskosten

Als je over voldoende middelen beschikt, dan betaal je de factuur zelf. Het staat je vrij een woonzorgcentrum te kiezen. Je hoeft geen verantwoording af te leggen over de manier waarop je zal betalen. Je hoeft geen informatie te verschaffen over je spaargeld, eigendommen of pensioen.

Als je over onvoldoende middelen beschikt, kan je voor een volledige of een gedeeltelijke tegemoetkoming een beroep doen op het OCMW van je woonplaats (is niet noodzakelijk dezelfde als die van het woonzorgcentrum waarnaar je vertrekt).

Voor meer informatie rond de tegemoetkoming via het OCMW kan je terecht op het spreekuur van het team Thuis- en Ouderenzorg.