Naar inhoud

De individuele toelage voor aanpassing van de woning voor ouderen

Wat: Deze premie geeft ouderen de mogelijkheid om op een veilige en comfortabele manier in de eigen woning te blijven wonen.

Volgende werken komen in aanmerking: plaatsen traplift, aanpassen van sanitair of keuken, voorzien van een ruimte voor slaapkamer, badkamer of toilet zodat op één niveau kan worden geleefd, het wegwerken van niveauverschillen in de woning en aan de toegangsdeur.
   
 Voor wie: Personen die 65 jaar zijn of ouder.
Extra voorwaarden zijn verbonden aan de aanvraag. Een overzicht van alle voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je terug op de website van de provincie Antwerpen.
   
 Aanvraag: Je vraagt de premie aan VOOR de werkzaamheden (indien de werken reeds gestart of afgewerkt zijn, wordt de toelage gehalveerd).
   
Meer info: Provincie Antwerpen - Dienst Welzijn en Gezondheid
Boomgaardstraat 22 bus 101 - 2600 Antwerpen
contactpersoon: Tanja Wouters
tel. 03 240 56 37 - fax 03 240 61 62 - e-mail: tanja.wouters@welzijn.provant.be