Naar inhoud

Individueel advies voor toegankelijkheid woning

Wat: Mensen met een handicap en oudere mensen goed laten adviseren bij het aanpassen van hun woonomgeving. Naargelang de aard van de vraag en de vereiste aanpassingen, verwijst het provinciebestuur door naar gespecialiseerde diensten die thuis zijn in het individueel woningadvies.

De provincie Antwerpen komt tegemoet voor de betaling van de advieskosten. De aanvrager betaalt 87 euro per advies aan het adviesbureau en de provincie betaalt het resterende bedrag met een maximum van 533 euro.
   
 Voor wie: Ouderen en gehandicapten die grondige verbouwingswerken in de woning laten uitvoeren omwille van handicap/ziekte.
   
 Aanvraag: De dienst Welzijn en Gezondheid heeft een aanvraagformulier ter beschikking dat online kan invullen en verzenden.
   
Meer info: Provincie Antwerpen - Dienst Welzijn en Gezondheid
Boomgaardstraat 22 bus 100 - 2600 Antwerpen
contactpersoon: Frank Keysers
tel. 03 240 56 47 - fax 03 240 61 62 - e-mail: frank.keysers@welzijn.provant.be