Naar inhoud

Vrijstelling provinciebelasting

Voorwaarden: - gerechtigden op het leefloon of financiële steun equivalent leefloon
- gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming
- rechthebbenden op het OMNIO-statuut (sinds belastingjaar 2008)
   
Aanvraag: Deze vrijstelling wordt enkel verleend als binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet een schriftelijk verzoek toekomt samen met een attest van ziekenfonds, OCMW,... (afhankelijk van je statuut).
Meer info: Provincie Antwerpen
Dienst Fiscaliteit
Boomgaardstraat 22 bus 111
2600 Antwerpen
tel. 03 240 53 46 - fax 03 240 53 73
e-mail: belastingen@provant.be
Je kan ook altijd terecht op hun website.