Naar inhoud

Sociaal tarief tv-aansluiting

Wat: Kijk- en luistergeld werd sinds 2002 afgeschaft in Vlaanderen. Je kan echter nog wel 50% vermindering op het kabel- of distributieabonnement bekomen. 
   
Voorwaarden: Jij (of een inwonend familielid) bent 80% arbeidsongeschikt verklaard (attest FOD Sociale Zekerheid)
   
Aanvraag: het volstaat dat je een kopie van het attest van 80% arbeidsongeschikt (FOD Sociale Zekerheid) plus een bewijs van woonst (te verkrijgen bij het gemeentebestuur) bezorgt aan jouw tv-distributeur (bv. Telenet, Infrax,...)
Meer info: www.infrax.be
www.telenet.be
www.indi.be