Naar inhoud

Vrijstelling van de (bovengemeentelijke) saneringsbijdrage

Wat: vroegere heffing op afvalwater van de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), wordt nu op je waterfactuur mee verrekend door Pidpa
Voorwaarden: je ontvangt op 1 januari van het heffingsjaar:
- een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
- een inkomensgarantie voor ouderen;
- leefloon
.
of je woont op 1 januari van het heffingsjaar samen met iemand die verlengd minderjarig werd verklaard of
een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming ontvangt.
Aanvraag: Deze vrijstelling wordt automatisch toegekend en wordt rechtstreeks op de factuur verwerkt. Indien dit niet het geval is, kan je binnen de 3 maanden na de factuurdatum een vrijstellingsaanvraag of attest aan Pidpa bezorgen met vermelding van je klantnummer.
Meer info: Pidpa - Dienst Klantenservice - Desguinlei 246 - 2018 Berchem
Klantenservicelijn: 0800-90 300 (werkdagen: 8 - 17 uur)
www.pidpa.be