Naar inhoud

De sociale maximumprijs voor gas en elektriciteit

Wat: De tarieven liggen lager dan normale tarieven en je bent een beschermde klant (je betaalt geen extra kosten voor dagteller, aanmaningen,...)
 Voorwaarden: Sinds 2009 wordt de vermindering automatisch toegekend.

Krijg je deze niet automatisch dan moet je, om in aanmerking te komen, het ontvangen van een bepaalde tegemoetkoming kunnen bewijzen. Voor meer info over welke tegemoetkomingen, richt je tot jouw energieleverancier of de sociale dienst van het OCMW. Elke energieleverancier is verplicht het sociaal tarief toe te kennen indien je daarvoor in aanmerking komt.
 Aanvraag: Je kan je aanvraag rechtstreeks indienen bij jouw energieleverancier, schriftelijk of persoonlijk.

De sociale dienst van het OCMW kan je ook helpen bij deze aanvraag.

Meer info vind je ook in de brochure "Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt" op de website van het Vlaams Energieagentschap.