Naar inhoud

Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB)

Wat: financiële tegemoetkoming toegekend aan personen met een handicap
Voorwaarden: Als je minstens 65 jaar bent en je zelfredzaamheid is fel verminderd dan is het mogelijk dat je recht hebt op een Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB).

Als je jonger bent dan 65 jaar en je zelfredzaamheid is fel verminderd dan kan je een aanvraag indienen voor een Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT) of een Integratietegemoetkoming (IT). De aanvraagprocedure verloopt hetzelfde als bij een THAB.

Je jaarinkomen mag echter een bepaalde grens niet overschrijden.

Procedure:

De aanvraag gebeurt elektronisch via de officiële website van FOD Sociale Zekerheid door een gemachtigd ambtenaar. Je krijgt een ontvangstbewijs en de nodige papieren mee naar huis en moet ze tijdig (binnen 30 dagen na aanvraag) ingevuld bezorgen aan FOD Sociale Zekerheid.

Daarna krijg je een uitnodiging van een adviserend geneesheer. Na dit medisch onderzoek ontvang je een attest met een invaliditeitspercentage en volgt er nog een administratief onderzoek.

Na het laatste onderzoek ontvang je een definitieve beslissing met de mededeling van het toegekend aantal punten en het eventuele bedrag van de uitkering. De ganse procedure duurt gemiddeld 8 maanden.

Aanvraag:

Je dient een aanvraag in op de sociale dienst van het OCMW.

Voor vragen over jouw aanvraag kan je ook rechtstreeks bij FOD Sociale Zekerheid terecht. Zij hebben een gratis nummer waar je terecht kan: 0800 987 99.

Monique Roelands, medewerker van FOD Sociale Zekerheid, houdt regelmatig spreekuur bij ons in de streek. Hier volgt een overzichtje:
Contactgegevens:
Tel. 0800 987 99 - Fax 02 509 84 86
E-mail: Monique.Roelands@minsoc.fed.be
Zitdagen:
Herentals: Augustijnenlaan 30 - elke 2e dinsdag: 10 - 12 uur
Hoogstraten: Vrijheid 149 - elke 2e donderdag: 9.30 - 10.30 uur
Mol: Molenhoekstraat 2 - elke 2e donderdag: 13 - 14 uur
Geel: Werft 20 - elke 4e dinsdag: 11 - 12 uur
Turnhout: OCMW - A. Van Dyckstraat 10 - elke 4e dinsdag: 13.30 - 15.30 uur

Je kan ook een bezoekje brengen aan de website van FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap.