Naar inhoud

Rustpensioen

Pensioenleeftijd:

Tegen 2009 is de normale pensioenleeftijd, zowel voor mannen als voor vrouwen, 65 jaar.

Vervroegd pensioen:

Vanaf 60 jaar, mits je voldoende loopbaanjaren kan bewijzen. Bij zelfstandigen-statuut wordt het pensioenbedrag verminderd met 5% voor elk jaar vervroeging. Bij een ambtenarenstatuut bestaan er tal van uitzonderingen.

Voorwaarden:

Deze kan je navragen bij de pensioendienst van het ziekenfonds, de sociale dienst van het OCMW of je pensioeninstelling.

Aanvraag:

Als je, als werknemer of zelfstandige, je pensioen op de normale pensioenleeftijd wil laten ingaan, wordt je pensioen automatisch onderzocht. Voor een aanvraag vervroegd pensioen kan je terecht op de sociale dienst van het OCMW.
Ben je ambtenaar? Dan gebeurt de aanvraag bij de administratie waar je laatst gewerkt hebt.