Naar inhoud

Gemeentelijke sociale dienst

Lokaal bestuur Beerse heeft haar sociale dienst uitbesteed aan het OCMW. Dit wil zeggen dat je in onze gemeente terecht kan op het spreekuur van de sociale dienst of TOZ-team voor de aanvraag van je pensioen en andere tegemoetkomingen.

Let op: voor vragen over jouw pensioen of de berekening ervan verwijzen we je door naar de federale pensioendienst te Turnhout.
Meer info vind je op hun website: https://www.sfpd.fgov.be/nl/vraag/pensioenpunt/turnhout.