Naar inhoud

Lokale Adviescommissie (LAC) omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water

Indien iemand verschillende maanden zijn energiefacturen niet heeft betaald, maakt de energieleverancier het dossier over aan de lokale adviescommissie (LAC). In overleg met de achterstallige betaler wordt gezocht naar een realistisch afbetalingsplan dat rekening houdt met de sociale context. Discretie wordt gegarandeerd. Daarnaast is bijkomende ondersteuning vanuit de sociale dienst mogelijk.

Meer informatie? Liesbeth Martens, voorzitter LAC - tel. 014 60 09 59 - e-mail: liesbeth.martens@beerse.be