Naar inhoud

Cultuurfonds

Deze subsidie ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW wordt op jaarlijkse basis toegekend door de federale overheid. Ze stelt het OCMW in staat om individueel (bv. een tussenkomst in een toegangsticket) of collectief (bv. door een manifestatie te ondersteunen) voordeel toe te kennen aan hun gebruikers om ze zo te stimuleren actief deel te nemen aan culturele of sportieve activiteiten.

Voor meer informatie of een aanvraag voor een tussenkomst uit het cultuurfonds kan je altijd terecht op het spreekuur van de sociale dienst.