Naar inhoud

Leefloon

Als je ontoereikende inkomsten hebt en in aanmerking komt voor het recht op maatschappelijke integratie (RMI), ontvang je een leefloon.

Het recht op maatschappelijke integratie, waarvan het leefloon een onderdeel is, is aan een aantal voorwaarden verbonden. Het leefloon is echter maar één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. De opdracht van het OCMW is niet om je een inkomen toe te kennen, maar wel om je de kans te bieden om terug zelfstandig je eigen leven in handen te nemen. Indien het mogelijk is, tracht men via een tewerkstelling je integratie in de maatschappij te verzekeren.

Maar ook als je geen leefloon krijgt, dan zal het OCMW altijd nagaan of het je toch verder kan helpen. Dit heet dan maatschappelijke dienstverlening. Elk OCMW kan zelf beslissen welke vorm van hulp zij het meest geschikt vindt.

Als je meer info wenst, kom dan eens langs tijdens het spreekuur van de sociale dienst of neem een kijkje op de website van POD Maatschappelijke Integratie.