Naar inhoud

Werking aandachtspersonen

Het werken met aandachtspersonen is gegroeid uit de wetenschap dat ieder mens, ook onze bewoners, in wezen bij iemand willen “horen”. De mens is niet gemaakt “om alleen te zijn”. Hoe groter het verlangen naar dergelijke binding, hoe groter de ontgoocheling kan zijn als dit verlangen onbeantwoord blijft. Onze bewoners kennen dikwijls het gevoel van “iedereen” te zijn en tegelijkertijd “van niemand”.

Vertrekkend vanuit dit aanvoelen is de relatie tussen de begeleidende verzorgende en de bewoner-aandachtspersoon, niet zozeer een facet met beroepsmatige consequenties, maar wel een persoonlijk engagement van beide partijen.

De prioritaire voorwaarde tot het lukken van de aandachtspersonenwerking is dat er een reële band voelbaar is tussen begeleider en aandachtspersoon. Beide partijen moeten kiezen voor mekaar. Daarom moet er ruimte gelaten worden in de toewijzing, zowel voor de begeleiders als voor de bewoners zelf.