Naar inhoud

Neem deel aan de gezondheidsenquête

Lokaal bestuur Beerse voert samen met het wetenschappelijk instituut Sciensano en Logo Kempen een gezondheidsenquête uit. Hiervoor werden 1 500 inwoners willekeurig geselecteerd. 

Neem deel aan de gezondheidsenquête

Krijg jij een uitnodigingsbrief in de bus? Dan kan je de vragenlijst digitaal invullen met de persoonlijke code die je in de brief terugvindt. Op papier invullen kan ook: je kan de vragenlijst gratis terugsturen met bijgevoegde envelop. De papieren vragenlijst zal je ontvangen bij een herinneringsbrief.

De enquête bevat uiteenlopende vragen over je gezondheid. Zo worden onder andere vragen gesteld over lichaamsbeweging, voeding, alcohol- en tabaksgebruik, geestelijke gezondheid en de gezondheid in je omgeving.

Je deelname is vrijwillig. Indien je niet wenst deel te nemen, dan heeft dit voor jou geen verdere gevolgen. Je antwoorden worden strikt vertrouwelijk verwerkt: de antwoorden worden enkel gebruikt om algemene resultaten te berekenen.

Datum van het bericht: dinsdag 07 september 2021
Huidig nieuwsoverzicht