Naar inhoud

94% van de Beersenaren woont graag in hun gemeente

Bewoners uit Beerse en Vlimmeren wonen graag in hun gemeente en zijn enthousiast over het onderwijs, de lokale handel en vrijetijdsvoorzieningen. Dat blijkt uit de Gemeentemonitor. De Gemeentemonitor is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) waarin het onder meer peilt naar de tevredenheid van de inwoners en de leefkwaliteit in de gemeente. Met de resultaten van dit leer- en meetinstrument gaat het lokaal bestuur verder aan de slag.

Resultaten Gemeentemonitor

In het voorjaar van 2020 kregen Beersenaren de kans om de Gemeentemonitor in te vullen. In vergelijking met de antwoorden van 2017 scoort Beerse op 16 indicatoren maar er zijn zeker ook aantal verbeterpunten, die ook al uit andere bevragingen kwamen. Om hier werk van te maken, werd al een aantal acties opgenomen in het meerjarenplan.

Hoge scores voor onderwijs, lokale handel en gezondheids- en vrijetijdsvoorzieningen
De Beersenaren zijn tevreden over hun gemeente. Maar liefst 94% woont er graag en 84% is tevreden over de buurt. Aan verhuizen denken ze zeker niet en daarmee scoort Beerse duidelijk hoger dan het Vlaams gemiddelde.

Onderwijs en sport zijn items die hoog scoren in deze bevraging. 91% van de bevolking is tevreden over de onderwijsinstellingen in de gemeente. Sport is ook enorm gegeerd want ook hier is 91% van de Beersenaren blij met het sportaanbod. Naast sport, vallen ook de culturele en bibliotheekvoorzieningen in de smaak. De komende jaren zal het lokaal bestuur blijven investeren in deze thema’s.

Jong en oud, in Beerse en Vlimmeren telt iedereen mee. De bevraagden zijn tevreden over de mogelijkheid tot ouderenvoorzieningen. De oudste bewoners zijn enthousiast over het activiteitenaanbod voor hun doelgroep. Festivals, evenementen zijn ook enorm populair. Er worden opvallend veel evenementen bijgewoond in eigen gemeente.

Het openbaar vervoer scoort goed in onze gemeente. Maar liefst 79% van de bewoners is tevreden over het aanbod waardoor Beerse mooi boven het Vlaamse gemiddelde uitkomt. Het lokaal bestuur zal dit in de toekomst nog versterken door dit op te nemen in het nieuw mobiliteitsplan.

Bewoners shoppen graag lokaal. De bevraagden vinden dat er voldoende winkels zijn om de dagelijkse boodschappen te doen. Ze zijn zeer tevreden over het aanbod restaurants in de gemeente. De komende jaren zet het lokaal bestuur verder in op sterke woonkernen met de nodige voorzieningen zodat iedereen kwalitatief kan wonen.

Beerse heeft een mooi gamma aan natuurgebieden en groene plekken. Dit wordt bij 82% van de inwoners gesmaakt. Zij zijn tevreden over het groen in onze gemeente en vinden dat er ook voldoende natuur aanwezig is. De CO²-emissisies op het grondgebied zijn gedaald wat een stap vooruit is naar een gezondere leefomgeving.

Ontmoeten in Beerse
Beerse is een warme gemeente. Beersenaren ontmoeten elkaar graag en daar is duidelijk ook genoeg plaats voor volgens 70% van de bewoners. Het contact met de buren ligt ook hoog, maar liefst 82% is tevreden met hun buren. In het verenigingsleven voelen de bevraagden zich betrokken en ook het veiligheidsgevoel in de gemeente zit goed. In de toekomst zal samen met de veiligheidszones de klemtoon gelegd worden op lokale noden. Het lokaal bestuur zal ook een verbindende rol spelen om iedereen te betrekken.

Verder bouwen aan de toekomst
Uit de Gemeentemonitor kwamen ook enkele aandachtspunten aan bod. Zaken waar het lokaal bestuur zeker mee aan de slag wil gaan om te verbeteren in de toekomst. De bewoners missen af en toe informatie en vinden dat de communicatie nog beter kan. Het lokaal bestuur schakelde sinds 2020 een versnelling hoger op sociale media en maakt op dit moment werk van een nieuwe website. Volgend jaar worden de communicatiekanalen herbekeken.

Het lokaal bestuur wil inwoners en gemeente dichter bij elkaar brengen en daar is volgens de bevraging ook nood aan. De bevraagden missen momenteel vertrouwen in het bestuur en vinden dat de dienstverlening nog wat werkpunten heeft. Punten van verbetering waar het lokaal bestuur haar tanden wil inzetten de komende jaren. Zo zal participatie een belangrijk item worden en wilt Beerse zich versterken als converserende overheid. Het lokaal bestuur zoekt manieren om gemakkelijker en toegankelijkere dienstverlening te voorzien. Met de nieuwe website worden er grote stappen gezet richting digitalisering. Het bestuur werkt momenteel aan een tijdelijke huisvesting van haar diensten, maar bevestigde in 2019 ook het engagement om werk te maken van een nieuw dienstverleningscentrum dat aantal diensten samenbrengt op één plaats.

Jonge gezinnen zijn goed vertegenwoordigd in Beerse en Vlimmeren. Er is nood aan meer plekken in de kinderopvang. Onthaalouders zijn afhankelijk van strikte regelgeving om kinderen op te vangen. Het lokaal bestuur bekijkt samen met hen de mogelijkheden.

Op vlak van mobiliteit kan de gemeente nog beter scoren. Veel inwoners geven aan dat er onvoldoende goede fietspaden zijn waardoor zij zich niet altijd veilig voelen in het verkeer. Ze missen ook voldoende fietsenstallingen. Beide problemen zijn gekend en zijn al opgenomen in het meerjarenplan. Sinds de bevraging werd het fietspad in de Schransdriesstraat vernieuwd en wordt werk gemaakt van het fietspad Lilsedijk. Ook daar komt een spiksplinternieuwe fietsenstalling. De realisatie van een fietspad tussen Wechelderzande en Vlimmeren wordt volop bestudeerd. In de loop van dit jaar wordt ook het nieuwe mobiliteitsplan afgerond, waardoor belangrijke stappen gezet kunnen worden naar een veiliger verkeer.

Slechts de helft van de bevraagden vindt dat er genoeg plekken zijn voor opgroeiende jongeren. Het lokaal bestuur kent deze cijfers. Eerder dit jaar konden jongeren hun stem laten horen via jongerenbevraging 2340. Het lokaal bestuur gaat hiermee aan de slag om een antwoord te bieden op deze vraag. Zo wordt er  in 2022 een nieuw skatepark voorzien en herstart de werking van het jeugdhuis. Er wordt een creatieve plek gecreëerd voor de jeugd in Heilaarstraat 6.

Alle cijfers kunnen in detail bekeken worden via https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/.

Datum van het bericht: vrijdag 02 juli 2021
Huidig nieuwsoverzicht