Naar inhoud

Gemeenteraad keurt visies ‘zorg en welzijn’ en ‘ondersteuning van verenigingen’ unaniem goed.

Eind mei 2020 startte een bijzonder ambitieus project: Visie 2340. Daarin wordt vastgelegd hoe het lokaal bestuur Beerse haar zorgbehoevende en kwetsbare inwoners, haar leerlingen en haar verenigingen wil ondersteunen. Dat doet ze met de blik op de toekomst, over de politieke partijgrenzen en legislaturen heen. De gemeenteraad gaf al op 29 oktober haar goedkeuring aan de brede toekomstverkenning, maar nu keurt ze de visie op zorg en welzijn en de visie op ondersteuning van verenigingen unaniem goed.

Gemeenteraad keurt visies ‘zorg en welzijn’ en ‘ondersteuning van verenigingen’ unaniem goed.

Het bedrijf D-NA begeleidt het proces rond Visie 2340. Dit is uniek voor Beerse, maar ook uniek in
Vlaanderen. Voor elk thema gaat een projectteam van interne experten aan de slag. Zij bevraagt externe
experten uit het werkveld. Vanuit deze informatie selecteert het projectteam thema’s die zijn voorgelegd aan de politieke vertegenwoordiging van de vijf politieke partijen die in de gemeenteraad zetelen. Tijdens deze eerste workshop gaan de politieke vertegenwoordigers in gesprek met elkaar en met externe experten. In de volgende workshop gaan de politieke vertegenwoordigers opnieuw in overleg, maar dan met stakeholders uit het werkveld en personeelsleden.


Het gevolg zijn een aantal basisprincipes en ambities. Uit deze workshops komen ook veel interessante
ideeën en bemerkingen. Om deze niet verloren te laten gaan, zijn deze verwerkt in een document dat als kansen, uitdagingen en versnellers worden gebruik. Deze inbreng kan in de toekomst verder worden
aangevuld en dient als inspiratiebron voor de opmaak van volgende meerjarenplannen.


Met deze visies rond zorg en welzijn en rond ondersteuning van verenigingen legt de voltallige
gemeenteraad de weg aan voor de volgende 15 tot 20 jaar. Op deze manier is er een duidelijke richting
waarin het beleid van het lokaal bestuur Beerse zich beweegt in de toekomst en laat voldoende ruimte
voor mogelijke aanpassingen.

In de visie ‘zorg en welzijn’ kiest de gemeenteraad voor de volgende basisprincipes:

 • “We nemen verschillende rollen op en verbinden over de hokjes heen. We werken samen met de burger met als meerwaarde een betere zorg- en dienstverlening”.
 • “We verbinden en versterken”.
 • “Onze zorg- en dienstverlening is menselijk en op maat”.
 • “We kiezen met levenslang wonen voor zorg in de buurt. Het ruimtelijk beleid faciliteert de
  ontwikkeling van levenslang wonen”.

In visie ‘ondersteuning van verenigingen’ legt de gemeenteraad de volgende basisprincipes vast:

 • “Altijd in dialoog”.
 • “Eenvoudig en gemakkelijke toegang”.
 • “Maatwerk en flexibiliteit”.
 • “Gelijkheidsbeginsel, gelijke behandeling niet zelfde resultaat”.
 • “Evolutief”.
 • “Samenwerking stimuleren en doorbreken van domeinen”.

Een ambitieus programma waar alle betrokken partijen, personeel en burgers samen mee aan de slag gaan. De teksten zijn raadpleegbaar in de bijlage. 

Meer informatie? Tinneke Claeys – algemeen directeur – tel. 014 62 25 96 – e-mail:
secretariaat@beerse.be 

Datum van het bericht: vrijdag 25 juni 2021
Huidig nieuwsoverzicht