Naar inhoud

Publieksraadpleging over het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan van Metallo Belgium

Van 16 september 2021 tot 15 oktober 2021 organiseert de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan van Metallo Belgium. Als inwoner van onze gemeente, krijg je de kans om de ontwerpteksten te raadplegen en opmerkingen te formuleren.

Publieksraadpleging over het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan van Metallo Belgium

Metallo Belgium is een sevesobedrijf en is gevestigd in Beerse. Een sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 sevesobedrijven.

Je krijgt de mogelijkheid om het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) in te kijken. Maar wat is dat precies? Het is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder andere de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking…

De ontwerpteksten zal je enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur kunnen raadplegen. De raadplegingsperiode loop van 16 september 2021 tot 15 oktober 2021. Een afspraak maken kan via noodplanning@fdgantwerpen.be.

Meer informatie? Neem contact op met de dienst via noodplanning@fdgantwerpen.be. Wil je meer weten over sevesobedrijven? Surf dan naar www.seveso.be.

Datum van het bericht: maandag 07 juni 2021
Huidig nieuwsoverzicht