Naar inhoud

Vaccinatiegraad ELZ Kempenland: cijfermateriaal en duiding

Hoe loopt de vaccinatiecampagne bij ELZ Kempenland momenteel? Welke bevolkingsgroepen binnen onze eerstelijnszone kregen al een eerste prik of werden reeds volledig gevaccineerd? Hoe zit het met de vaccinatie van de risicopatiënten? Dit zijn op dit moment de meest voorkomende vragen. Hieronder volgt een stand van zaken a.d.h.v. een aantal cijfers die meer duiding geven over de vaccinatiegraad binnen ELZ Kempenland.

De vaccinatiegraad van ELZ Kempenland t.e.m. 18 mei 2021

De Eerstelijnszone Kempenland beschikt over 2 vaccinatiecentra: Turnhout en Weelde. Inwoners van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar kunnen zich laten inenten op de Open Manufacturing Campus van de Jeni-site (de oude Philips-site) in Turnhout (Zierenbosstraat - 2300 Turnhout). Inwoners van Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel kunnen terecht in het vaccinatiecentrum in HAL 5 in Weelde Depot (Geeneinde 54 - 2381 Ravels).

De vaccinatiecentra openen hun deuren volgens de aanlevering van de vaccins. Momenteel is dat gemiddeld een 3-tal dagen/week per vaccinatiecentrum. Er wordt met Pfizer en AstraZeneca geprikt. Thuisvaccinaties gebeuren nu met het J&J vaccin.

In Weelde zullen er deze week 4.000 prikjes worden gezet, in Turnhout een 5.000-tal. Dit zijn zowel eerste als tweede vaccinaties.

Kris Bayens, voorzitter ELZ Kempenland vertelt: “Gedurende de maand mei worden de risicopatiënten verder uitgenodigd volgens leeftijd. Voor deze groep zullen er ook volgende week nog uitnodigingen verstuurd worden. Daarnaast zullen er ook zwangere vrouwen en 50-plussers uitgenodigd worden om zich te komen laten vaccineren. De volgorde van uitnodiging wordt niet bepaald door de vaccinatiecentra maar wel door de hogere overheid. ELZ Kempenland heeft geen invloed op deze volgorde”.

De cijfers als bijlage zijn gebaseerd op de gegevens van de vaccinatieteller op www.laatjevaccineren.be. Deze tool geeft in de teller het aantal geregistreerde vaccins weer (database Vaccinet) en plaatst deze gegevens in relatie tot de algemene bevolking, de volwassen bevolking (18+) of de 65-plussers. De te vaccineren populatie werd vastgelegd op basis van gegevens uit het bevolkingsregister 2020. Ondertussen zijn een aantal mensen al verjaard waardoor ze tot een nieuwe leeftijdscategorie behoren. “Iemand die in 2020 nog 89 was, kan ondertussen al 90 geworden zijn. Om die redenen kan binnen een bepaalde leeftijdsgroep een vaccinatiegraad van meer dan 100% behaald worden. De vaccinatiegraad per leeftijdscategorie is dus niet precies, maar moet als richtcijfer genomen worden” bevestigt Kris Bayens, voorzitter ELZ Kempenland.

De vaccinatiecampagne is hoofdzakelijk demografisch bepaald. Dit wil zeggen dat ook de leveringen en de uitnodigingen de demografie volgen. Een eerstelijnszone met meer 65-plussers zal meer vaccins hebben ontvangen dan een eerstelijnszone met een jongere bevolking. Dit verklaart waarom kustgemeenten, waar doorgaans een oudere bevolking woont, een hogere vaccinatiegraad hebben. In sommige kustgemeenten bedraagt de leeftijdscategorie 65-plus meer dan 30% ten opzichte van 20% in de gemeenten van onze eerstelijnszone”, vervolledigt Kris Bayens.  

In de categorie 65-plus zijn er kleine onderlinge procentuele verschillen merkbaar tussen de verschillende gemeenten. Er zijn momenteel onvoldoende data beschikbaar om deze kleine verschillen per gemeente te inventariseren en te analyseren, maar er kan met zekerheid gesteld worden dat deze onderlinge verschillen de vaccinatiegraad van de eerstelijnszone tot op heden niet in het gedrang brengen. Voor ELZ Kempenland noteren we een vaccinatiegraad van 97,66% in de leeftijdscategorie 65-84 jaar (bron ZorgAtlas Vlaanderen) met dien verstande dat ook deze cijfers in relatie staan tot de bevolkingscijfers van 2020. De bevolkingscijfers van 2021 worden verwacht tijdens de zomermaanden.

De intergemeentelijke verschillen en mogelijke verschillen per statistische sector zullen gemonitord worden. Indien er voldoende data naast het aantal gevaccineerden zoals leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen, zorgafhankelijkheid ter beschikking worden gesteld, zal het mogelijk zijn om bepaalde doelgroepen te identificeren.

Ben je 65-plusser en nog niet gevaccineerd of nog geen uitnodiging ontvangen?
Neem dan contact op met het callcenter van ELZ Kempenland via 014 39 56 56 of stuur een mail naar helpdesk@vaccinatiekempenland.be.

Datum van het bericht: woensdag 19 mei 2021
Huidig nieuwsoverzicht