Naar inhoud

Inburgeringscursussen jonge nieuwkomers

Ken jij jonge nieuwkomers tussen 17 en 19 jaar? Deze zomer vinden er opnieuw inburgeringscursussen voor jongeren plaats in Turnhout. Geef jij deze info door als je zo iemand kent?

Inburgeringscursussen voor jonge nieuwkomers

Met deze cursussen wil het Agentschap Integratie en Inburgering een goede startpositie creëren voor 17- tot 19-jarige nieuwkomers uit derde landen (landen buiten de Europese Unie), met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen. Het gaat om een tijdelijk project met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid.

Voor wie?

Jongeren die in aanmerking komen:

  • zijn een zogenaamde derdelander (hebben geen EU-nationaliteit)
  • hebben een legaal statuut of zitten in procedure om legaal statuut te verkrijgen
  • zijn nieuwkomer (minder dan 5 jaar in België)
  • zijn tussen 17-19 jaar oud

Wat houdt zo’n cursus in?

  • Elke jongere krijgt een persoonlijke begeleider voor alle vragen over studeren, werken en hobby’s in België
  • Er is een online cursus over het leven in België
  • Live groepsactiviteiten op maat van de jongere
  • Deelnemen is gratis

Meer info en een filmpje van vorig jaar vind je op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Praktisch

De inburgeringscursussen gaan door van 5 tot en met 20 juli 2021, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Telkens van 9.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur.
Adres: Agentschap Integratie en Inburgering, Renier Sniedersstraat 62-64, 2300 Turnhout


Deel je onze flyer in bijlage met jongeren die in aanmerking komen?

Ken je geïnteresseerde jongeren die in aanmerking zouden komen?

Neem dan contact op met de trajectbegeleider: Karin.Noten@integratie-inburgering.be

Datum van het bericht: woensdag 21 april 2021
Huidig nieuwsoverzicht