Naar inhoud

Herdenkingsboom milieuraad aangeplant

In park Bastijns werd onlangs een herdenkingsboom geplant. Die werd er gezet ter ere van de milieuraad van Beerse. De laatste milieuraad ging door in 2019 en bestond toen 35 jaar.

De zomerlinde in Park Bastijns ter ere van de milieuraad

De milieuraad van Beerse werd opgericht in 1984. Daarmee waren we één van de eerste gemeentes om zo'n raad samen te stellen. De aanleiding voor de oprichting van onze milieuraad was de problematiek van de aanwezige grote bedrijven en de illegale stortplaatsen.

Met de invoering van het omgevingsvergunningsbesluit is het beter om omgevingsvergunningen vanuit één overkoepelende adviesraad te behandelen. Een raad die zowel het stedenbouwkundig luik als het milieuaspect bekijkt en waarbij een milieudeskundige aansluit.

In de laatste milieuraad in 2019 werd beslist om een herdenkingsboom te planten in het centrum van Beerse. Een zomerlinde trouwens. Daar is heel bewust voor gekozen, omdat het niet alleen een mooie parkboom is, maar ook nog eens erg geliefd bij bijen. Onder de boom werden meerdere soorten bloemen aangeplant, die elk op verschillende tijdstippen doorheen het jaar bloeien.

Datum van het bericht: vrijdag 09 april 2021
Huidig nieuwsoverzicht