Naar inhoud

Publieke raadpleging GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

Van 2 maart tot en met 30 april 2021 organiseert de Vlaamse overheid de publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen).

Publieke raadpleging GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

Dit GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. 

Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld worden aangelegd. In het onderzoek komen drie mogelijke tracés aan bod, gelegen in verschillende gemeentes waaronder Beerse.

Startnota inkijken

Tot en met 30 april 2021 kan iedereen de startnota inkijken en inspraakreacties indienen. Geïnteresseerden kunnen ook een digitaal informatiemoment volgen.

De startnota inkijken, kan op omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr. Via deze link is ook een gesproken toelichting te bekijken over het globale plan, de alternatieven en de procedure van de publieke raadpleging.

De startnota ligt ook ter inzage na afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving  (omgeving@beerse.be - 014 62 25 87).

Door de coronamaatregelen zijn er enkel digitale informatiemomenten in de vorm van een webinar. Op 25 en 30 maart en 6, 8, 13, 15, 20 en 22 april 2021 zijn er een digitale informatiemomenten van 19 tot 21 uur. Na de toelichting heb je de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Inschrijven kan via 02 553 38 00 of via de website van het Departement Omgeving.

Deelnemen aan de publieke raadpleging 

Je kan tot en met 30 april 2021 schriftelijke suggesties of opmerkingen indienen op de startnota: 

  • Je kan digitaal reageren via https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-Antwerpen-Ruhr 
  • Je kan een brief sturen (aangetekend of afgifte tegen ontvangstbewijs) naar het college van burgemeester en schepenen: Heilaarstraat 6, 2340 Beerse
  • Je kan een brief sturen naar Departement Omgeving: afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten. K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel

Lees er alles over op de website van het Departement Omgeving. 

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Departement Omgeving, omgevingsplanning@vlaanderen.be of 02 553 38 00.

Datum van het bericht: vrijdag 05 maart 2021
Huidig nieuwsoverzicht