Naar inhoud

Realisaties in 2020

Het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur focust op vijf speerpunten. Hoewel de
coronacrisis ervoor zorgde dat niet alles uitgevoerd kon worden zoals gepland, zagen we in
2020 toch heel wat mooie realisaties. We geven je er graag een aantal mee.

Realisaties 2020

Speerpunt 1: We bepalen samen hoe het lokaal bestuur Beerse er morgen uitziet

De gemeenteraadsleden (meerderheid en oppositie) zijn volop bezig met het ambitieuze project Visie 2340.
Daarin leggen ze vast hoe het lokaal bestuur haar zorgbehoevende en kwetsbare inwoners, haar leerlingen en haar verenigingen wil ondersteunen, en wat er dan met alle gemeentelijke gebouwen zou moeten gebeuren. De visies worden uitgewerkt over politieke partijgrenzen en legislaturen heen. Als eerste stap werd in 2020 samen met heel wat experten en inwoners alvast een brede toekomstvisie uitgewerkt. De andere visieteksten volgen dit jaar.

Speerpunt 2: Wij brengen inwoner en gemeente dichter bij elkaar 

Als gevolg van de vocht- en schimmelproblemen verhuisde het gemeentehuis van de Bisschopslaan 56 naar de tijdelijke oplossing in Heilaarstraat 6. Zodra de bibliotheek en de andere diensten van Vaart een andere locatie krijgen, verhuizen ook de sociale dienst en de dienst omgeving naar de Heilaarstraat. Dan vind je dus weer heel wat dienstverlening onder één dak. In Tempelhof kreeg Spellebel een nieuwe stek, werd de raadzaal vernieuwd en extra vergaderruimte voorzien. Trouwers kunnen terecht in het vernieuwde Koetshuis.


2020 was natuurlijk een jaar waarin digitale toepassingen een hoge vlucht kenden. Het lokaal bestuur zette volop in op sociale media en maakte daar een flinke inhaalbeweging, met eind 2020 meer dan 2 000 volgers op Facebook ‘Lokaal bestuur Beerse’ en zo’n 650 op Instagram ‘Lokaal bestuur Beerse’ In juni lanceerden we het online participatieplatform www.samenbuitengewoonbeerse.be. De zittingen van de gemeente- en OCMW-raad zijn sinds augustus online te volgen op YouTube. En achter de schermen wordt ook een volledig nieuwe website voorbereid waarin digitale dienstverlening centraal staat.


Speerpunt 3: We bouwen verder aan een leefbare woonomgeving

Het afgelopen jaar werd een belangrijke horde genomen in de ontsluiting van Kanaalzone West en dus ook voor de nieuwe brug die het zwaar verkeer uit de dorpskernen moet halen. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan werd in augustus definitief vastgesteld. De volgende jaren kan dus gewerkt worden aan de uitvoering. Het nieuwe stadsregionale mobiliteitsplan wordt momenteel ook al voorbereid.


Er werden verschillende wegen- en rioleringswerken uitgevoerd, bijvoorbeeld in de Schransdriesstraat-Kapelstraat en Busselen.


Wat is een gemeente zonder haar lokale handelaars en horeca? Omdat net die sectoren hard getroffen werden door de coronacrisis, lanceerde het lokaal bestuur in de zomer de campagne Check Lokaal. Elke inwoner kreeg waardebonnen ter waarde van 25 euro om lokaal te besteden.

Speerpunt 4: We zorgen dat jongeren tussen 12 en 25 jaar zich echt thuis voelen in onze gemeente 

Jongeren mochten in een participatietraject aangeven hoe zij een nieuw skateterrein wilden inrichten. Tijdens de kerstvakantie mocht alvast geskatet worden op de (overdekte) speelplaats van Basisschool Albertstraat. De aanleg van het nieuwe terrein is dit jaar voorzien.


Met het project Busje komt zo trekken het lokaal bestuur en verschillende partners naar jongeren toe met een breed ondersteuningsaanbod. Nu wordt nog noodgedwongen individueel en in kleine bubbels gewerkt, maar in april wordt het project ruimer bekendgemaakt bij de jongeren van Beerse. Hopelijk kan het busje vanaf het najaar echt de wijken in trekken met verschillende activiteiten.

Bij de vrijetijdsdiensten van Vaart zijn alvast twee nieuwe mensen gestart: Geert en Lies zetten zich specifiek in voor ondersteuning en aanbod voor jongeren.


Speerpunt 5: Buitengewoon Beerse straalt zinergie en duurzaamheid uit

Als je psychisch kwetsbaar bent, raak je gemakkelijk sociaal geïsoleerd. Daarom zet Beerse in op buddywerking die je helpt om opnieuw vertrouwen te krijgen in mensen en je weer open te stellen voor de wereld rondom. Intussen zijn er drie buddy’s actief, die ondersteund worden vanuit het lokaal bestuur.


De coronacrisis vergde inspanningen en aanpassingen van iedereen, ook van het lokaal bestuur dat bijvoorbeeld plots instond voor de verdeling van mondmaskers en de coördinatie van allerlei noodmaatregelen. Tegelijkertijd werd ingezet op verbinding. Hoewel de kerstmarkt niet kon doorgaan, was er in plaats daarvan een magische winterwandeling op park De Singel en extra kerstversiering in Vlimmeren. De Buitenspeeldag en Roefel kregen een speciale corona-editie. De dienst thuis- en ouderenzorg bezorgde Vergeet-me-niet-pakketten aan alle 75+’ers, met daarin informatie, een doe-bundel met spelletjes, een receptenboekje en een leuke verrassing.


Om de lokale verenigingen te ondersteunen in deze moeilijke tijd werden twee eenmalige coronasubsidies goedgekeurd. Op die manier kreeg elke erkende vereniging een bepaald bedrag én kunnen ze extra kosten of inkomensverlies door corona opvangen.


Het lokaal bestuur werkt aan de verduurzaming van haar gebouwen. Zo werd een project opgestart om in 13 gemeentelijke gebouwen energiebesparende maatregelen uit te voeren. Het archief uit het oude gemeentehuis werd – uiteraard met respect voor de regelgeving – ingekrompen en deels uitbesteed, zodat het niet volledig mee moest verhuizen naar een nieuwe locatie. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan verschillende acties om nog meer papierloos te werken.

Datum van het bericht: woensdag 24 februari 2021
Huidig nieuwsoverzicht