Naar inhoud

Aanleg heidecorridor in de Gemeenteheide

De Gemeenteheide krijgt een heidecorridor. Het gaat om een ecologische verbinding tussen de Vlaamse natuurreservaten Eksterheide en Duivelskuil. 

Duivelskuil

Foto: Greet Druyts

De open ruimtes (heide, graslanden en landduinen) in deze natuurreservaten worden zo met elkaar verbonden. Dit maakt de uitwisseling van dieren die in deze open natuur leven (hagedissen, sprinkhanen, vlinders, kleine zoogdiertjes…) zo een stuk gemakkelijker.

De ganse corridor wordt omheind met een urusraster, zodat het nadien ook met schapen kan begraasd worden. Deze heideschapen zullen voor een afwisseling van heide, pijpenstrootje (gras), kleine boompjes en bramen zorgen.  Dit is ook een aantrekkelijk leefgebied voor vogels, vlinders, hagedissen, sprinkhanen…

De werken bestaan uit het verwijderen van kroonhout (de naaldbomen in de corridor werden al in 2020 geveld), het frezen van de overgebleven boomstobben en het plaatsen van 2 schapenrasters. Ze worden grotendeels gesubsidieerd door een Projectsubsidie Natuur, toegekend door (het Agentschap voor) Natuur en Bos. 

De inrichtingswerken worden uitgevoerd in februari en maart 2021. De werken zullen maar weinig hinder voor wandelaars inhouden. 

Voor meer info kan je terecht bij de lokale boswachter van Natuur en Bos, Luc Van Assche.

Datum van het bericht: dinsdag 26 januari 2021
Huidig nieuwsoverzicht