Naar inhoud

Leen vanaf 1,60%* dankzij de Vlaamse woonlening

Sinds 1 januari 2021 is het Vlaams Woningfonds de unieke verstrekker van de Vlaamse woonlening.

Vlaams Woningfonds

Voor het aanvragen van de Vlaamse woonlening verandert er echter niets: zowel de personeelsleden van het Vlaams Woningfonds als van de kredietverlenende sociale huisvestingsmaatschappijen blijven klaarstaan om iedereen hierbij te helpen.

Voordelen

Je geniet niet alleen van een uiterst lage rentevoet, maar ook nog van volgende voordelen:

  • lenen tot 100 % van de kostprijs (in voorkomend geval incl. btw, registratierechten en notariskosten) of van de waarde van de woning;
  • kosteloze schatting van de woning;
  • besparing van enkele honderden euro’s dankzij lagere kredietakte- en dossierkosten;
  • geen reserveringskosten bij lenen voor verbouwingen;
  • lenen zonder bancaire verplichtingen.

Voorwaarden

Om met de Vlaamse woonlening een eigen woning/appartement te kopen, te behouden (bij echtscheiding of beëindiging van de samenwoning) en/of te verbouwen:

  • mag je geïndexeerd inkomen een bepaald maximumbedrag niet overschrijden;
  • mogen de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde niet overschreden worden;
  • moet je voldoende solvabel zijn om de Vlaamse woonlening te kunnen afbetalen.

Meer informatie Vlaams Woningfonds

Alle informatie over de Vlaamse woonlening en de contactgegevens vind je op www.vlaamswoningfonds.be

* In functie van de looptijd van de Vlaamse woonlening. Voorbeeld: voor een Vlaamse woonlening van 170 000 euro in 20 jaar tegen een rentevoet van 0,1324 % per maand (1,60 % per jaar) bedraagt het maandelijks af te lossen bedrag 830,23 euro. Het totaal te betalen bedrag beloopt 198 424,97 euro. Het JKP bedraagt 1,85 % (excl. premies van de aan te hechten brand- en eventuele schuldsaldoverzekering).

Andere sociale huisvesting

Ook andere organisaties en maatschappijen bieden mogelijkheden aan voor een betaalbare huur- of koopwoning:

Datum van het bericht: woensdag 06 januari 2021
Huidig nieuwsoverzicht