Naar inhoud

Grote nederzetting ontdekt bij archeologische opgraving in Vlimmeren

Archeologen graven aan het Leetereind in Vlimmeren een omvangrijke archeologische site op met onder meer sporen uit de IJzertijd, Romeinse periode en Middeleeuwen.

© J. Verrijckt bvba

Begin november 2020 startte het archeologische studiebureau J. Verrijckt bvba een opgraving op een groot terrein aan het Leetereind in Vlimmeren. Op deze locatie plannen we de aanleg van een kunstgrasveld, parking en speelbos. Tijdens het vooronderzoek in september vond het studiebureau sporen van een omvangrijke nederzetting uit meerdere periodes. Een volledig onderzoek van het terrein is de volgende stap. Het is nu al duidelijk dat het onderzoek niet alleen een deel van de geschiedenis van Vlimmeren vertelt, maar ook nieuwe inzichten brengt over het leven in de Kempen door de tijden heen.


De oudste geschiedenis van Vlimmeren

De eerste onderzoeksresultaten geven alvast meer duidelijkheid over de geschiedenis van de site. De archeologen ontdekken een Romeinse waterput van ca. 1800 jaar oud. Onderaan deze waterput, op ongeveer twee meter diepte, blijkt de vierkanten houten bekisting bewaard. Ook treffen ze maalsteen uit het Eifelgebied aan en de aanwezigheid van een Romeins hoofdgebouw nabij deze waterput.

"Al meer dan 15 jaar zetten we als lokaal bestuur in op archeologisch onderzoek. Onze inspanningen gingen niet onopgemerkt voorbij: in 2016 erkende de Vlaamse Overheid Beerse als onroerenderfgoedgemeente. In samenwerking met Erfgoed Noorderkempen werken we een beleid uit en brengen we de geschiedenis van Beerse in kaart. Dat leidde al tot mooie ontdekkingen zoals een Romeinse potstal (Oostmalseweg), een Merovingisch grafveld (Krommenhof) of bronzen bijltjes uit de ijzertijd (Beekakkerstraat). Ook in Vlimmeren zit veel geschiedenis onder de grond. Enkele jaren geleden vonden archeologen in een waterput nog een goed bewaarde houten bal uit de 16de eeuw. De bal werd vermoedelijk bij een beugelspel gebruikt (nvr: spel waarbij de bal door een ring geslagen wordt). We kijken al uit naar de resultaten en vondsten uit deze nieuwe opgraving." - Stefan Poortmans, schepen van cultuur, lokaal bestuur Beerse

Verspreid over het hele terrein zijn ook sporen gevonden van enkele huisplattegronden.  Eén hiervan lijkt een bootvormige plattegrond, die zich bevindt aan de huidige straat. Deze structuren worden gekenmerkt door hun lange gebogen zijde. In onze contreien is dit soort huisplattegrond typisch voor de volle Middeleeuwen, meer bepaald de 10e tot 13e eeuw. Daarnaast merkt het studiebureau ook twee bijgebouwen op. Eén ervan heeft een vierkante vorm met ingangen die nog bewaard zijn. Mogelijk betreft het een schuur voor vee, verdeeld over twee compartimenten. In hetzelfde gebied zijn grotere paalsporen ontdekt van wat misschien een hoofdgebouw is. Op het terrein is eveneens een grote gracht met poortstructuur aanwezig, waarbinnen meerdere sporen van gebouwen teruggevonden zijn. Mogelijk woonde op deze locatie een vrije boer of “heer”. Deze structuren dateren wellicht uit de Middeleeuwen.

“De opgraving in Vlimmeren is een unieke kans om de oudste geschiedenis van het dorp te bestuderen. De locatie van de opgraving was duidelijk een aantrekkelijke plek om te wonen. De grote densiteit van bewoningssporen over een periode van ca. 3000 jaar toont aan dat dit terrein heel interessant was. Waarom dit net is, zal duidelijk worden bij het onderzoek op de rest van het terrein”, zegt archeoloog Jeroen Verrijckt van studiebureau J. Verrijckt bvba.


Vooruitzichten

De site is een bron van nieuwe informatie over verschillende tijdsperiodes. Het veldwerk gaat de komende weken verder. Daarna bundelt het studiebureau alle resultaten in een rapport. Op de nog te onderzoeken delen van het terrein hopen ze nog woningen uit de IJzertijd, Romeinse periode en Middeleeuwen te vinden.

Door Covid-19 zijn rondleidingen niet mogelijk

Gelet op het unieke karakter van deze archeologische site plande lokaal bestuur Beerse bezoekmomenten voor zowel scholen als het grote publiek. Jammer genoeg strooit Covid-19 roet in het eten om deze archeologische site te ontsluiten. Het biedt wel de unieke en uitgelezen kans om de ontsluiting van de archeologische site op een digitale manier te doen. Ben je geïnteresseerd om het project mee op te volgen? Dat kan! Via sociale media zullen J. Verrijckt bvba, Erfgoed Noorderkempen en lokaal bestuur Beerse regelmatig een update plaatsen met meer informatie omtrent de vondsten. Heb je vragen? Aarzel dan niet om de archeologen te contacteren.

Meer informatie?  

Datum van het bericht: donderdag 19 november 2020
Huidig nieuwsoverzicht