Naar inhoud

Alle activiteiten voor -12-jarigen verboden

Omwille van een sterke toename in het aantal besmettingen de voorbije weken, besliste de burgemeester in samenspraak met de crisiscel om alle vrijetijdsactiviteiten voor -12-jarigen, zowel binnen als buiten, te verbieden tot en met 18 november 2020. De crisiscel evalueert volgende week de situatie.

activiteiten -12 jaar

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van regio tot regio, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen. Zij treden op in het kader van het ministerieel besluit, maar kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen en hebben alle ruimte om meteen in te grijpen bij uitbraken op het grondgebied. Om de verdere toename van het coronavirus COVID-19 in te dijken werd beslist om in aanvulling van de federale maatregelen een aantal bijkomende, minimale maatregelen door de gemeenten te laten opnemen. De gemeenten kunnen deze maatregelen, rekening houdend met de epidemiologische situatie op het grondgebied en de verdere risico-inschatting en/of bijkomende afwegingen, verder verfijnen en verstrengen na overleg.

Omdat de cijfers in onze gemeente de voorbije weken bleven stijgen, besliste de burgemeester in samenspraak met de crisiscel om alle vrijetijdsactiviteiten voor -12-jarigen, zowel binnen als buiten, te verbieden tot en met 18 november 2020.  Als enige uitzondering gelden de opvanginitiatieven georganiseerd door het lokaal bestuur of in afstemming met het lokaal bestuur.

De beslissing werd genomen om de gezondheid en de veiligheid van elke burger zo goed mogelijk te kunnen verzekeren en een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De crisiscel evalueert volgende week de situatie en neemt indien nodig verdere maatregelen.

 
Datum van het bericht: maandag 02 november 2020
Huidig nieuwsoverzicht