Naar inhoud

UPDATE 3 NOVEMBER - Noodopvang tijdens verlengde herfstvakantie

Zoals je wellicht al in de media hebben vernomen, wordt de herfstvakantie verlengd tot en met vrijdag 13 november voor alle scholen: basis-, secundair-, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs. De scholen openen terug de deuren op maandag 16 november. Daarom besliste het lokaal bestuur Beerse om noodopvang te organiseren onder specifieke voorwaarden.

kind in kinderopvang

 

Geen noodopvang in de scholen

De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 13 november. Die beslissing heeft ook gevolgen voor de basisscholen in onze gemeente en onze kinderopvang. Het lokaal bestuur besliste om geen noodopvang aan te bieden in de scholen. Ouders worden aangeraden om de kinderen thuis op te vangen en zo weinig mogelijk sociale contacten te hebben.

 

Noodopvang bij IBO onder specifieke voorwaarden

De dienst Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) biedt in samenwerking met de dienst sport noodopvang aan onder heel specifieke voorwaarden en met duidelijke voorrangsregels. Volgende kinderen krijgen voorrang:

  1. Kinderen van ouders die werken in de zorg en niet van thuis uit kunnen werken (ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang, thuisverpleging, …). Ouders bezorgen IBO een attest van de werkgever waarop vermeld staat dat je in de zorg werkt en niet kan thuiswerken.
  2. Kinderen van ouders die werkzaam zijn in de essentiële sector en die niet van thuis uit kunnen werken. Ouders bezorgen IBO een attest van de werkgever waarin staat dat jouw aanwezigheid op de werkvloer vereist is.
  3. Kinderen uit de kansengroepen.

Kinderen waarvan één van beide ouders van thuis uit kan werken, worden thuis opgevangen.

Opvangbubbels IBO
Aan de hand van het aantal inschrijvingen zal bepaald worden hoe en waar de noodopvang op 9, 10, 12 en 13 november zal georganiseerd worden. Op 11 november (Wapenstilstand) wordt er geen opvang voorzien. We proberen in de mate van het mogelijke te vermijden dat kinderen uit verschillende (school)bubbels met elkaar in contact komen.

Inschrijven IBO
Inschrijven kan tot ten laatste donderdag 5 november via ibo@beerse.be. Bij de inschrijving voegen ouders het attest van de werkgever toe zoals vermeld bij de voorrangsregels.

 

Vragen?

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met IBO via het telefoonnummer 014 68 81 33 of e-mail: ibo@beerse.be.

De diensten IBO en sport doen hun uiterste best om de kinderen die nood hebben aan opvang zo goed mogelijk op te vangen.

Bedankt voor de medewerking en begrip.

 

Datum van het bericht: woensdag 28 oktober 2020
Huidig nieuwsoverzicht