Naar inhoud

Lokaal bestuur Beerse hangt geknoopte witte lakens op Dag tegen armoede

17 oktober is door de V.N. uitgeroepen tot de ‘Internationale dag van verzet tegen armoede’ of kortweg   ‘Dag tegen armoede’. Uit solidariteit met mensen in armoede hangt het lokaal bestuur die dag geknoopte witte lakens uit aan de eigen gebouwen en dragen de medewerkers witte geknoopte lakentjes. Op 15 oktober stond oorspronkelijk ook een praatcafé over armoede op de planning. Daar wilden we de resultaten van de dertiende Armoedebarometer in de kijker zetten. Omwille van de huidige pandemie werd het evenement echter geannuleerd.

Dag tegen armoede

De Armoedebarometer is een initiatief van de decenniumdoelen. Het gaat om 13 organisaties die de armoede in België willen stoppen. Aan de hand van 16 indicatoren maakten ze per gemeente een foto die weergeeft hoe sterk armoede er aanwezig is. Iedere gemeente krijgt een individuele score en per indicator worden verbetersuggesties gegeven. Beerse kreeg een genuanceerde score. Onze eindscore is – 4:

  • We boekten vooruitgang op 5 indicatoren: sociaal verhuurkantoorwoningen, budgetmeter aardgas, budgetmeter elektriciteit, kinderdagverblijven en de UiTPAS.
  • Bij 4 indicatoren maakten we echter geen vooruitgang: leefloon, aantal sociale woningen, onderwijsarmoede en schoolse vertraging.
  • Bij 7 indicatoren was de evolutie niet goed, al scoort Beerse in vergelijking met andere gemeenten in de regio wel beter. Het gaat om inkomensgarantie ouderen,
    langdurig zieken, kandidaat-huurders, kansarmoede, langdurig werklozen, schoolverlaters en verhoogde tegemoetkomingen ziekenfonds.

De score van de Armoedebarometer leert ons waar de hiaten in Beerse zitten. Met het praatcafé wilden we de aftrap geven van een participatief traject waar we lokale burgers en organisaties betrekken in de verbetersuggesties en doelstellingen van het armoedebeleid. Door de coronacrisis was het niet eenvoudig om het praatcafé op een veilige manier te organiseren. Het evenement werd dan ook geannuleerd. Het lokaal bestuur blijft zich wel inzetten tegen armoede en zoekt nu een andere manier om het thema bespreekbaar te maken. Hou dus zeker onze website en Facebookpagina in de gaten, want we gaan vast en zeker met het thema aan de slag en daar hebben we iedereen voor nodig.

Deze pandemie met al haar (economische) gevolgen, treft de meest kwetsbare inwoners het hardst. Met ‘samen voorbij de crisis’ neemt het lokaal bestuur verschillende initiatieven om de impact voor kansengroepen minder groot te maken. We zijn bijzonder blij met al de inspanningen die de vrijwilligers van de Watertoren doen om hun aanbod, ondanks de coronacrisis, toch te blijven organiseren. De voedselbedeling van de Watertoren heeft sinds de crisis 30% meer gebruikers.

Uit solidariteit met mensen in armoede hangt het lokaal bestuur ook dit jaar op 17 oktober geknoopte witte lakens aan de gebouwen en dragen de medewerkers witte geknoopte lakentjes. De geknoopte witte lakens zijn het symbool voor het ontsnappen uit de armoede. Op deze manier hopen we meer mensen bewust te maken voor de problematiek. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Datum van het bericht: vrijdag 16 oktober 2020
Huidig nieuwsoverzicht