Naar inhoud

Heropstart scholen vanaf 2 juni (GIBLO) & 5 juni (andere basisscholen)

Op 27 mei besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de scholen in tweede fase terug mogen opstarten. Wat dat betekent voor onze gemeentelijke basisscholen, lichten we hieronder toe.

heropstart

De afgelopen weken werd hard gewerkt aan de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel. Op basis van een risico-analyse werden op elke school de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid zo goed mogelijk te garanderen.

GIBLO

Vanaf dinsdag 2 juni kunnen al onze kinderen de hele week naar school

Wij zullen weer per klas kunnen lesgeven, maar de veiligheidsmaatregelen blijven wel gelden.  De leerlingen spelen in kleine groepen en ontsmetten zeer vaak hun handen  Alle banken en het sanitair worden meermaals per dag gepoetst.

De juffen en meesters dragen een mondmasker als ze de social distance niet kunnen bewaren.

Kinderen die naar school komen, moeten geen mondmasker dragen. Aangezien ondertussen bewezen is dat kinderen slechts in zeer beperkte mate het virus overdragen is dat dus absoluut niet nodig. Integendeel, het dragen van een mondmasker door onze kinderen van de lagere en kleuterschool wordt omwille van hygiënische redenen sterk afgeraden.

Enkel op de schoolbus is een mondmasker wel nodig. De busjuffen delen wegwerpmaskers uit.

Het schoolbestuur investeert in twee extra reisbussen, maar dan nog kunnen niet alle leerlingen mee. Er is geen vervoer binnen een straal van 3 km.  Het secretariaat zal heel wat ouders contacteren met de vraag hun kind zelf te brengen.


DE ANDERE BASISSCHOLEN

Voor de andere scholen van onze scholengemeenschap betekent dat concreet dat vanaf vrijdag 5 juni alle kleuters en alle leerlingen van onze lagere school weer naar school mogen komen. 

Alle dagen zullen lesdagen zijn, behalve op woensdag.  

Op woensdag blijft de mogelijkheid van de noodopvang. Maar let op, die blijft voorbehouden voor kinderen:

  • van wie ouders essentiële beroepen uitoefenen;
  • van wie ouders buitenshuis moeten gaan werken;
  • die thuis in kwetsbare situaties verblijven.

We verwachten van ouders die thuiswerken, dat hun kinderen thuis opgevangen worden, hoe moeilijk dat ook is.

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. De komende dagen bekijken we hoe we de concrete aanpak gaan organiseren. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen dat we van de overheid kregen. 

Ten laatste op woensdag 3 juni krijg je van de school waar je kinderen naar school gaan alle noodzakelijke en praktische informatie.

Voor de leerlingen van het eerste, het tweede en het zesde leerjaar en voor kinderen die gebruik maken van de noodopvang verandert er niets tot en met donderdag 4 juni.
Datum van het bericht: vrijdag 29 mei 2020
Huidig nieuwsoverzicht