Naar inhoud

Missie en Visie

Wegwijzers Missie, Visie & Waarden

MISSIE: ons kompas: waar gaan we voor?

De medewerkers, de vrijwilligers en het bestuur van het OCMW van Beerse werken aan het welzijn en de maatschappelijke integratie van ALLE inwoners van de gemeente Beerse. Dit omvat alle levensdomeinen: sociale zekerheid, werk, zinvol bezig zijn, onderwijs, huisvesting, gewaarborgde energie -  en watervoorziening, juridische bijstand, culturele en maatschappelijke ontplooiing, psychische en fysische gezondheid.

We besteden hierbij extra aandacht aan personen en gezinnen die de aansluiting met de rest van de samenleving verloren hebben of dreigen te verliezen*.

VISIE: hoe willen we dit bereiken: waar staan we voor?

Welzijn betekent voor iedere persoon iets anders. Daarom bieden we een aanbod op maat. Bovendien houden we rekening met wat mensen zelf kunnen en willen.
We vrijwaren, ondersteunen en stimuleren de eigen keuze en verantwoordelijkheid van mensen.
Wij betrekken de mensen zelf in het hulpverleningsproces. We plaatsen hierbij de vraag en de motivatie van mensen zelf centraal.
We doen er alles aan om drempels naar het OCMW weg te werken en onze werking dicht bij mensen te brengen.

We werken samen met alle mogelijke partners uit het werkveld wanneer deze samenwerking een meerwaarde biedt bij het realiseren van de meest passende dienstverlening.

In het OCMW wordt met mensen en voor mensen gewerkt. We doen dit volgens de RAPP-aanpak. Dit betekent dat we omgaan met onszelf en met eenieder die we tegenkomen tijdens de uitoefening van onze job op basis van respect, aandacht, passie en plezier.
Essentieel hierbij is een klimaat van vertrouwen

De medewerkers van het OCMW geven blijk van 6 kerncompetenties:
de klant centraal stellen, samenwerken, communiceren, initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen en kennen & kunnen.
Wat we hierbij verwachten, staat uitgewerkt in de deontologische code.

De verdere vertaling in BELEIDSDOELSTELLINGEN en ACTIEPLANNEN, kan je terugvinden in de strategische nota van het OCMW.

* Logo OCMW: de grote cirkel staat symbool voor de grote, sterke gemeenschap rondom ons. De kleinere cirkel symboliseert een zwakkere, hulpbehoevende gemeenschap. In de grotere cirkel is een ruimte voorzien, die kan opgevuld worden met de kleinere cirkel: de grote gemeenschap omarmt de kleinere. De kleinere cirkel is dan ook een deel van het grotere geheel, maar tegelijk vinden mensen in die kleinere cirkel minder aansluiting bij de grotere gemeenschap door allerlei situaties in hun leven.