Naar inhoud

Kwaliteitscoördinator

Geri Haest

De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor het voeren van een kwaliteitsbeleid (doen we de goede dingen goed?).
Hij stelt een kwaliteitsplanning en - beleid op. Hij heeft hierin een adviserende en coachende rol en zorgt voor het optimaliseren of verbeteren van processen via projecten (bv. tevredenheidsmeting).