Naar inhoud

Dienst vluchtelingen

Het OCMW heeft de opdracht om politiek vluchtelingen verder te begeleiden.

In eerste instantie komen deze mensen terecht in de materiële opvang, in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI). OCMW Beerse heeft een opvangcapaciteit van twaalf plaatsen, verdeeld over twee woningen. De vluchtelingen ontvangen elke week een bepaald leef- en zakgeld.

Mogelijk schakelt de vluchteling in een latere fase van zijn asielprocedure over naar een financieel opvangsysteem. Hierbij ontvangt de vluchteling maandelijks een financiële steun equivalent aan het leefloon.

Deze dienst van A tot Z